Spektar

Emisija “Spektar” posvećena je nacionalnim manjinama koje deluju i egzistiraju na području Vukovarsko-sremske županije. Njen prvenstveni cilj je da kontinuirano prati tematiku ove grupe građana i da posveti veću medijsku pažnju promovisanju njihove kulture, još uvek nerešenim statusnim pitanjima, integraciji nacionalnih manjina u društvo i vezama sa većinskim narodom, da ističe prednosti očuvanja kulturnog identiteta, negovanja manjinskih jezika i pisama, tradicije i običaja kroz praćenje različitih manifestacija i kulturnih događaja. Emisija “Spektar” emituje se jednom mesečno i to svakog drugog ponedeljka u mesecu, u terminu od 17 časova i 15 minuta.

Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija.

Osnovni podaci

RADIO DUNAV DIFUZIJA d.o.o.
Eugena Kvaternika 1, 32 000 VUKOVAR
Telefon: +385(0)32 414 707
Fax: +385 (0) 32 414 706
Email: redakcija@radio-dunav.com
Pokreni