O nama

RADIO DUNAV je od 18. maja 1998. godine počeo da emituje program pod sadašnjim, novim imenom u okviru preduzeća «DIFUZIJA» d.o.o. i sa odašiljačem snage 1 kW na novoj, gradskoj frekvenciji 101,5 FM. Osnivači RADIO DUNAVA su zaposleni (50%), Zajedničko veće opština (25%) i Srpski demokratski forum iz Zagreba (25%). Ekipa od 9 stalno zaposlenih je u početku stvarala 12 časova sopstvenog programa, da bi tokom godina i modernizovanjem emisionog i montažnog studija danas emitovala 24 časa, najvećim delom sopstvenog programa.

Veliku popularnost i slušanost u gradu Vukovaru i okolnim mestima RADIO DUNAV može da zahvali dobrom izboru muzike (50% narodna-folk muzika, 25% domaća pop-rok i 25% strana muzika), pravovremenom i objektivnom izveštavanju o političkim, društvenim, kulturnim, sportskim i drugim događajima u regionu kao i veoma sposobnim voditeljima koji su slušaocima kao «još jedan član domaćinstva».

Program realizujemo na srpskom jeziku, a istraživanja i kontakt-emisije dokazuju da RADIO DUNAV, bez obzira na tu činjenicu, slušaju i većinski narod i druge nacionalne manjine na području koje pokriva signalom. Jedno vreme su na našim talasima emitovane i emisije na jezicima mađarske, ukrajinske i rusinske nacionalne manjine, a duži niz godina i emisije svih relevantnih domaćih i stranih nevladinih organizacija koje deluju na ovom prostoru i koje su bile uključene u demokratizaciju društva i stvaranje pretpostavki za pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji.

U vremenu ekonomske krize generalno je smanjen broj oglašivača, ali se na našim talasima i dalje oglašava veliki broj komitenata sa područja Vukovara, Vinkovaca i Osijeka dajući nam poverenje ne samo zbog velikog broja slušalaca, nego i zbog cena usluga koje su prilagođene aktuelnim uslovima života u Vukovaru i činjenici da su prihvatljive i za tzv. velike i male oglašivače.

OSNOVNI PODACI

NAZIV: DIFUZIJA – društvo s ograničenom odgovornošću za emitiranje radijskog programa, trgovinu i ugostiteljstvo

SKRAĆENI NAZIV: DIFUZIJA d.o.o.

SJEDIŠTE: Eugena Kvaternika 1, 32 000 Vukovar

Tel: 032/414-705
Fax:032/414-706

web adresa: www.radio-dunav.com
e-mail: redakcija@radio-dunav.com

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku – MBS: 030060194

OIB: 69873845977

IBAN: HR0223400091100167888 kod PBZ d.d. Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

Član uprave (direktor): Branislav Bijelić

Temeljni kapital društva u iznosu od 24.000,00 kn uplaćen u celosti

Osnovni podaci

RADIO DUNAV DIFUZIJA d.o.o.
Eugena Kvaternika 1, 32 000 VUKOVAR
Telefon: +385(0)32 414 707
Fax: +385 (0) 32 414 706
Email: redakcija@radio-dunav.com
Pokreni