Jednaki

S obzirom na još uvek prisutne primere diskriminacije u društvu, naročito prema najranjivijim grupama, nameće se potreba osnaživanja zaštite ljudskih prava, posebno prava žena, invalidnih grupa, dece i starijih osoba te manjinskih zajednica. Emisija “Jednaki” posvećena je ravnopravnosti najranjivijih grupa u društvu, a emituje se jednom mesečno, u unapred najavljenom terminu. Donosi priče iz okruženja, lokalnog karaktera, a cilj joj je ukazati na postojeću problematiku, ukazati na ravnopravnost u porodici, društvu ili politici. Emisija donosi i priče koje ističu dobre primere kako zajednica brine o ovoj kategoriji građana.

Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija.

Osnovni podaci

RADIO DUNAV DIFUZIJA d.o.o.
Eugena Kvaternika 1, 32 000 VUKOVAR
Telefon: +385(0)32 414 707
Fax: +385 (0) 32 414 706
Email: redakcija@radio-dunav.com
Pokreni